สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

      นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม และมอบของที่ระลึกให้กับพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ฐานทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ

       พร้อมกันนี้ นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมครูการบิน และศิษย์การบิน ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมอากาศยาน และให้ความรู้ด้านการบิน พร้อมจัดแจกอุปกรณ์เครื่องเขียน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย

      สถาบันการบินพลเรือน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก จึงร่วมจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติทุกปี เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเองจะได้ประพฤติปฎิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเพื่อให้เด็กตระหนักถึงบทบาทสาคัญของตนที่มีต่อแผ่นดิน ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”  โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมและเตรียมตนเองให้พร้อมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

 

 

CATC Organizes 2019 Children’s Day Activities.

 

 

    On January 12, 2019, Miss Varintorn Liamnak, Director of the Bureau of Aviation Business Research and Development, CATC, along with staff and students took part in the National Children’s Day event held at Donmuang Airbase hangar, 601 Squadron, 6th Division and gave out school stationery to kids and presented giveaway souvenir to ACM. Chaiyapreuk Dityasarin, Air Force Commander who presided over this event.

     Wg,Cdr. Apichat Watawattana, Director of Flight Training Center, CATC, flight instructors, and student pilots took part in the event organized for children on the National Children’s Day at Hua Hin airport where an open day was held giving children opportunity to visit real airplanes. Children were also given basic aviation knowledge and given out school stationery.

     CATC recognizes the importance of children. Every year on Children’s day. It organizes various activities which are aimed to help children understand their important roles and duties. The understanding may help them properly conduct themselves with high regard for their communities and country. Through these activities, children are expected to enjoy learning, crave for knowledge, observe and keep discipline, effectively manage time, think creatively, work diligently and fulfil their responsibilities. Honesty and faithfulness must be valued. Children should make valuable contributions to their home country and this can also allow them to prepare themselves to be part of the country’s significant supporters as in this year’s motto “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง