สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

CATC Holds the CATC Certificate Presenting Rehearsal Ceremony for the Academic Year of 2019 at the Suranaree University of Technology. 

 

    ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

        ในโอกาสนี้นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย พ.อ.อ.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบินรักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน สบพ. เข้าร่วมการฝึกซ้อม ตรวจความเรียบร้อยในพิธีการ และนักศึกษา สบพ. ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันรับจริงที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

 

    The atmosphere of the CATC Certificate Presenting Rehearsal Ceremony for the graduates of the ground programs in the academic year of 2019 was seen on November 8, 2020.

      On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, together with FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC executives, instructors and staff, attended the CATC Certificate Presenting Rehearsal Ceremony and checked things for the Ceremony. The CATC students who graduated from the ground programs in the academic year of 2019 would attend the real CATC Certificate Presenting Ceremony on November 9, 2020, at the Suranaree University of Technology, Nahon Ratchasima Province.     

 

 

********************************************* 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง