สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562

CATC Holds the CATC Certificate Awarding Rehearsal Ceremony for the Ground Programs in the Academic Year of 2019.

 

                ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

 

               ในโอกาสนี้นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย พ.อ.อ.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบินรักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ ดร. อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน สบพ. เข้าร่วมการซักซ้อมเพื่อตรวจความเรียบร้อยแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะรับจริงในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ต่อไป

 

         The atmosphere of the CATC Certificate Awarding Rehearsal Ceremony for the graduates of the Ground Programs in the Academic Year of 2019 was seen on September 17, 2020.  

           On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs and Acting President of CATC, together with FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President for Academic Affairs, Dr. Usa Torteanchai, Ph.D., Director of Aeronautical Engineering Division, CATC executives, instructors and staff, attended the aforementioned rehearsal to check things in the upcoming CATC Certificate Awarding Ceremony held for the graduates of the Ground Programs in the Academic Year of 2019. The actual CATC Certificate Awarding Ceremony would be held on Friday, September 18, 2020.      

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง