สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 พนักงาน สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

          โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยกำหนดให้มีการจัดนิทรรศการ “ ปณิธานความดี มีแล้วแบ่งปัน” “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิธีไทยในแบบพ่อ” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การบริการประชาชนและฝึกอาชีพ และการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง/ท้องถิ่น ระหว่างวันที่  5 – 12 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง