สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

CATC Participates in the Volunteer Work to Improve the Environmental Conditions and Surroundings in the Ministry of Transport Area Due to the 2019 National Father’s Day.   

 

     ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน สบพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมกระทรวงคมนาคม โดยทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีฟุตบาท ขอบทาง ทาสีรั้ว และตัดแต่งต้นไม้โดยรอบกระทรวงคมนาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภัคดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงความสมัครสมานสามัคคีซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วงระหว่างวันที่ 4 – 14 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 ณ กระทรวงคมนาคม ในการนี้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกำลังพลจิตอาสาของหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่น 2 และรุ่น 3 ของกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมกิจกรรม

      Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, together with CATC executives and staff, participated in the volunteer work in collaboration with the agencies under the Ministry of Transport, on December 13, 2019, at 15.00 hrs. On the occasion, Mr. Saksayam Chidchob, Minister for Transport, presided over the opening ceremony of the activity of volunteer work to improve environmental conditions and surroundings in the Ministry of Transport Area.   

    The volunteer activities were cleaning the area, painting footpaths, curbs and fences, and also cutting, trimming and pruning trees around the Minstry of Transport. Such activities were tributes to the passed away beloved King, His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great and the activities also showed the unity and harmony through volunteer works, from December 4-14, 2019, due to the event of the 2019 National Father’s Day, at the Ministry of Transport.      

    On the occasion, Mr. Thaworn Senneam, Deputy Minister of Transport, attended the aforementioned ceremony and Mr. Chaiwat Tongkamkoon, Permanent Secretary for Transport, gave the reporting speech. In the event, senior executives from Ministry of Transport, Chiefs from agencies under Ministry of Transport, Ministry of Transport Officers, staff and volunteers from agencies, and the royally-bestowed volunteers 904, Batch 2 and 3 from Ministry of Transport participated in the volunteer activities.                         

         

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง