สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

CATC Attends the Opening Ceremonies of the Father of Royal Rainmaking Exhibition and the Floral Phan Phum Laying Ceremony due to the 2019 Annual Father ofRoyal Rainmaking Day.           

 

  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี 2562 โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมคณะร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน          

    นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน สบพ. รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

      The Agriculture and Cooperatives Minister, Mr. Chalermchai Sri-on, presided over the opening ceremony of the event, “the 2019 Annual Father of Royal Rainmaking Day”. In the event, Mr. Surasri Kidtimonton, Director General of the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation, together with executives, welcomed the executive delegates from various agencies and attended the ceremony together.

      On the occasion, Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, together with CATC staff, attended the opening ceremony of the Father of Royal Rainmaking Exhibition and the Floral Phan Phum Laying Ceremony (the ceremony of laying fresh flowers, arranged in the lotus-bud shape, placed on the pedestal trays). The Ceremonies were arranged in order to pay homage to the passing away of King Bhumibhol Adulyadej The Great, due to “the Annual 2019 Father of Royal Rain Making Day”, on November 14, 2019, at the Multipurpose Yard, Ratthaprasasanabhakdi Building, The Government Complex Commemorating His Majesty The King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007), Lak Si, Bangkok.

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง