สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 CATC Participates in the Ministry of Transport’s Annual Royal Kathin Ceremony in 2019.

 

   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

      ในโอกาสนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม  ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดจันทร์กะพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี     

           Mr. Saksayam Chidchob, Minister for Transport, led the executives, chiefs and staff from the Ministry of Transport to participate in the Ministry of Transport’s Annual Royal Kathin Ceremony in 2019. The Ceremony was held for merit making, dedicated to His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. The aforementioned parties from the Ministry of Transport also attended the Buddha’s Mantra Ceremony and paid homage in front of the picture of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua.

       On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs, CATC, together with executives and staff from Civil Aviation Training Center (CATC), the State Enterprise under the Ministry of Transport, attended the Ceremonies on November 1, 2019, at Wat Chan Ka Poh Temple, Sam Khok District, Pathum Thani Province.

 

 

***********************************************