สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

          พิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ เป็นกิจกรรมที่สถาบันการบินพลเรือน จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุ  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมการฉายวีดิทัศน์เรื่องราวความรู้สึกของผู้เกษียณอายุ กิจกรรมการมอบโล่และของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการมอบดอกไม้ให้กับผู้เกษียณอายุอีกด้วย

 

            CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the plaque and souvenir presentation ceremony for the retired, 2019 on September 20, 2019.

 

            The retirement plaque and souvenir presentation ceremony was organized in order to express good wishes and honor the retirees. The event activities included video presentation interviewing the retirees, plaques and souvenirs presentation and flower bouquet presentation.

 

 

***********************************************