สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

      พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกวด ดาว-เดือน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2562 ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมรับชมงานดังกล่าว โดยน้องๆได้แสดงความสามารถด้านละครเวทีและร่วมตอบคำถามแก่คณะกรรมการ ซึ่งดาว-เดือน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นางสาววรินทร์ธีรา ธีรานูกูล และนายเมธัส บางใหญ่  แผนก Aviation Management (AVM)  น้องๆที่ได้รับตำแหน่งจะนำความรู้ความสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆและเป็นตัวแทนร่วมทำกิจกรรมของสถาบันฯต่อไป

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง