สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สบพ. เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมคณะผู้บริหาร และครูการบิน กล่าวให้โอวาทแก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 118 (AP-118) จำนวนทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 7 คน สำหรับ พิธีไหว้ครู ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง