สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

          สำหรับ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ และขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การขับร้องเพลงพระคุณที่สาม และการประกวดพานไหว้ครู ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา

 

          CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the Wai Khru ceremony 2019. Executives and instructors granted blessing and offer guidance to the undergraduate students and students from diploma program on August 29, 2019.

 

           The ceremony was held for students to express gratitude to their teachers. Activities included group singing of Prakun Tee Sam song, flower arrangement contest by students from undergraduate and diploma programs.

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง