สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม KANTARY BAY ศรีราชา จ. ชลบุรี

 

         ทั้งนี้ในวันเวลาดังกล่าว คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และร่วมบริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์​ผู้สูงอายุ​ บ้านบางละมุง จ.ขลบุรี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมตามแนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง