สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       วันนี้ (วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562) พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยพร้อมธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

      จากนั้น พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ซึ่งได้รับมอบจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสวนด้านหน้าอาคาร 1  สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง