สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของกระทรวงคมนาคม ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธคมนาคมบพิธ และร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูง  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561  ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ห้องประชุมชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

 

 

CATC Joins Songkran Festival 2018 held at the Ministry of Transport.

 

 

           Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport presided over Songkran Festival 2018 held at the Ministry of Transport.

 

       On this occasion, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, executives and staff also attended the ceremony which included the water sprinkling onto the Buddha image of Phra Buddhakamanakombopit and top executives asking for blessing. The ceremony took place on April 11, 2018 at the club building and auditorium, 3rd floor, Ministry of Transport.

 

***************************************