สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561” พร้อมร่วมสักการะบูชาพระพุทธจัตตาฬีสะมงคล ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Holds the Ceremony of Sprinkling Water onto Buddha Image and Senior Executives, Asking for blessings” for the Songkran Festival 2018.

 

          On April 9, 2018, in building 1 hallway, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over ceremony of “Sprinkling water onto the Buddha image and Senior Executives and asking for blessings” for the Songkran Festival 2018.  He also joined the ceremony of worshiping of Phra Buddhajattaleesamongkol, the spirit house and ancestor spirit house. The water sprinkling ceremony was also participated by CATC executives and staff.

 

 

***************************************