สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน คณะผู้บริหาร และพนักงาน   ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ พระอารามหลวงวัดปรินายก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

 

CATC Joins the Ministry of Transport’s Annual Offering Ceremony of the Kathina Robe.

 

         On November 14, 2018, at Parinayok Royal Monastery Temple, Phranakhon, Bangkok, Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Ministry of Transport along with the Management and heads of the relevant agencies and staff attended the annual offering ceremony of the Kathina Robe dedicated to His Majesty King Vajialongkorn Bodindradebayarangkun. The minister joined the praying ceremony and paid respect in front of the portrait of His Majesty the King. Also in attendance were CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, executives and staff.

 

 

 

***********************************************