สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนผู้แทน  ส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

            สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” อีกทั้งยังเป็นการให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน “โครงการพระราชดำริฝนหลวง ครบปีที่ 63” จากหน่วยงานต่างๆ การจัดตลาดเกษตรกร การสาธิต และการฝึกอาชีพ

          ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน และพนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพฯ

 

 

 

CATC Pays Homage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Boromnabophit on the Occasion of “ Royal Rainmaking” Day, 2018.

 

 

          On November 14, 2018 at Chalermrakiat Government Center 80 years 5 December 2550 building, Mr. Krisada Boonyarat, Minister of Agriculture and Cooperatives, presided over the ceremony to place the flower wreath to pay homage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Bromnapradit on the occasion of “ Royal Rainmaking” day, 2018. He was also joined by the Director General of the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation, executives and staff of the Ministry of Agriculture and Cooperatives, as well as representatives of various government agencies.

            The purpose this ceremony was to express loyalty and gratitude to the “Father of the Royal Rainmaking” and also for Thai people and the younger generation to show allegiance. The ceremony activity included exhibition by various agencies on royal duties of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Bromnabophit “the 63rd anniversary of the Royal Rainmaking Project”, farmer market and vocational training.

           Also present at the event were Miss Varintorn Liamnak, Director of the Aviation Business Research and Development Bureau and CATC staff.

 

 

 

***********************************************