สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

               ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน ในนามกระทรวงคมนาคม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนน์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************