สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

      พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 20  กันยายน 2561  ณ อาคารหอประชุม 1  สบพ. กรุงเทพฯ

          พิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ เป็นกิจกรรมที่สถาบันการบินพลเรือน จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุ  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมการฉายวีดิทัศน์เรื่องราวความรู้สึกของผู้เกษียณอายุ กิจกรรมการมอบโล่และของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการมอบดอกไม้ให้กับผู้เกษียณอายุอีกด้วย

 

 

CATC Organizes Plaque and Souvenir Presentation Ceremony for the Retired, 2018

 

 

     CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the plaque and souvenir presentation ceremony for the retired, 2018 on September 20, 2018 at Auditorium 1, CATC, Bangkok.

         The retirement plaque and souvenir presentation ceremony was organized in order to express good wishes and honor the retired. The event activities included video presentation interviewing the retired, plaques and souvenirs presentation and flower bouquet presentation.

 

 

***********************************************