สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

     พลโท ชนินทร์ โตเลี้ยง เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้เเทนส่วนราชการที่จัดการศึกษาเฉพาะทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมบรรยายเพื่อพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างกันทางด้านวิชาการเเละด้านการบริหารสถานศึกษา อีกทั้งมีการเเลกเปลี่ยนข้อมูลเเละรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะทางของเเต่ละหน่วยงาน

        ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นตัวเเทนจากกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของ สบพ. รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบินและอวกาศอู่ตะเภาบนเวทีดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ

 

 

 

CATC Joins Workshop on Specialized Education Network Development, 2018.

 

        Lt.Gen. Chanin Toliang, Chief of Staff, National Defense Studies institute presided over of the workshop on specialized education network development, 2018. He was joined by government officials who provided specialized education from the relevant agencies. The workshop also aimed at building collaboration between academic affairs and institute administration, exchanging information and sharing of opinions on specific education of each organization.

       CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN representing the Ministry of Transport gave a short brief on CATC’s mission as well as the Aeronautical and Aerospace Training Center at U-Tapao on August 21, 2018 at the Defense academy, Bangkok.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง