สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             

             พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

             สำหรับ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การขับร้องเพลงพระคุณที่สาม การประกวดพานไหว้ครู และพิธีมอบปีกแก่นักศึกษาปีที่ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา อีกด้วย

 

***********************************************