สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาในโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศภูเก็ต (ทภก.) ได้รับความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางอากาศ และเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ทอท. เป็นประธานในพิธี และมีนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน (ผอ.สนจ.) เป็นผู้แทน สบพ. ร่วมพิธีเปิดงานด้วย

          ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผอ.สนจ. ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ. พร้อมร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ด้วยการนำเสนอ (Present) ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ บนเวที อีกด้วย

 

 *********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง