สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

             สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (รุ่นที่ 5)  โดยมี พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร พร้อมคณาจารย์กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงแนะนำองค์กร แนะแนวรายละเอียดด้านการเรียนการสอน และชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560  ณ อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

             สำหรับ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่จากผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ  กิจกรรมการสักการะบูชาพระพุทธจัตตาฬีสะมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันการบินพลเรือน รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่บริเวณโดยรอบของสถาบัน และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

 

 *********************************************** 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง