สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาในโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้รับความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางอากาศ และเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. เป็นประธานในพิธี และมีนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน (ผอ.สนจ.) ร่วมเป็นตัวแทน สบพ. เปิดพิธีดังกล่าว

          ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผอ.สนจ. ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนของสบพ. พร้อมร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ด้วยการนำเสนอ (Present) ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ บนเวที และยังเชิญชวนนักเรียนที่เข้าร่วมงานเขียนเรียงความในหัวข้อ “นักบินไทย 4.0” เพื่อรับการคัดเลือกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สานฝันการบิน ครั้งที่ 9”  ที่ สบพ. กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย

 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง