สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรปริญญาตรี โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร พร้อมคณาจารย์กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำองค์กร แนะแนวรายละเอียดด้านการเรียนการสอน รวมถึงชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

            พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน พร้อมให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วสถาบัน รวมถึงฝากให้นักศึกษาใหม่ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศและของโลก

            ทั้งนี้ สบพ. จะจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาให้เป็นบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินที่เปี่ยมด้วยความพร้อม ด้านวิชาการและคุณธรรม ต่อไป

 

 ************************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง