สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ของ
กระทรวงคมนาคม

 

  

      ในโอกาสนี้ ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน คณะผู้บริหาร และพนักงาน
ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว
พร้อมประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธคมนาคมบพิธ และร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูง
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

 

 

 

   

************************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง