สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

     พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Holds its 2017 Annual General Meeting of CATC Saving Cooperative Bank Limited. 

 

        2017 Annual General Meeting of CATC Saving Cooperative Bank Limited was held on March 16, 2018 at Auditorium 1, CATC.

 

 

***************************************