สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

               พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

                   สำหรับ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ และขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การขับร้องเพลงพระคุณที่สาม และการประกวดพานไหว้ครู ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา อีกด้วย

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง