สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


 

      พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560  เมื่อวันที 12 กันยายน 2560  ณ อาคารหอประชุม 1  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

          พิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ เป็นกิจกรรมที่สถาบันการบินพลเรือน จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุ  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมการฉายวีดิทัศน์เรื่องราวความรู้สึกของผู้เกษียณอายุ  กิจกรรมการมอบโล่และของที่ระลึกต่าง ๆ  รวมถึงกิจกรรมการมอบดอกไม้ให้กับผู้เกษียณอายุอีกด้วย

 

  *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง