สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


 

             พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน “ มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560 ” แก่รัฐวิสาหกิจที่มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

               ในการนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีในงานดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้ขับร้องบทเพลงประสานเสียง “ ความฝันอันสูงสุด ” ร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  เพื่อแสดงถึงการตั้งปณิธานน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

 

  ***********************************************