สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สบพ. เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมคณะผู้บริหาร และครูการบิน กล่าวให้โอวาทแก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 113 (AP-113) จำนวนทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็นทุนจาก  สายการบินไลอ้อนแอร์ จำนวน 16 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 9 คน สำหรับ พิธีไหว้ครู ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

Hua Hin Flight Training Center Holds Teacher Appreciation Day Ceremony.

 

 

          Wg.Cdr. Apichat Wathawatthana, Director of the Flight Training Center, CATC presided over the Teacher Appreciation Day ceremony held for 25 commercial pilots-aeroplane, class 113 (AP-113); 16 were sponsored by Thai Lion Air, 9 were self-sponsored. The ceremony was held for students to express gratitude and appreciation to their instructors and the executives and instructors gave words of wisdom to their students. The ceremony took place on June 21, 2018 at Flight training Center, Hua Hin, Prachuap Kirikhan.

 

 

***********************************************

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง