สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                     สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี 2560 โดยมี นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

                    ในการนี้ สบพ. ยังได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่าสาขา Airport Management Program และ Airport Traffic Management Program รวมถึงวิทยากรจาก Sabaidee Airways Co., Ltd. มากล่าวบรรยายให้คำแนะนำพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานต่อในองค์กรด้านการบิน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา สบพ. ต่อไป

 

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง