สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

   

           วันที่ 1 มิถุนายน 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในงาน ปัจฉิมนิเทศ “เติมเต็มความมั่นใจ ก้าวสู่วัยทำงาน” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีคณาจารย์และผู้บริหารร่วมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้สถาบันการบิินพลเรือนยังได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่า สบพ. ซึ่งเป็นวิทยากรจากสายการบิน Nok Air, Bangkok Airways และThai Smile Airways มาร่วมบรรยาย รวมถึงให้คำแนะนำและเล่าประสบการณ์ในการทำงานต่อในองค์กรด้านการบินแก่นักศึกษา  ในการนี้ นาย ฐิติวัฒน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดดังกล่าว ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

************************************************