สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสถาบันการบินพลเรือน
ประจำปีการศึกษา 2559
CATC SPORT DAY 2016 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

 

                                      **************************************************************