“สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ขอเลื่อนการจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบินสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ออกไปก่อน ผู้สนใจสามารถติดตามกำหนดการจัดเสวนาดังกล่าวได้จากทางเว็บไซต์ของ สบพ. หรือสอบถ