สถาบันการบินพลเรือนจะทำการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 … คลิกอ่านรายละเอียดการรับสมัคร