ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน ตามประกาศฯลงวันที่ 25 ธ.ค.57