สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ.จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  CATC Organizes the 24th Undergraduate Study Programs Exhibition at Chiang Mai University.  

 

          ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

         ในการนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน ร่วมบรรยายแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วยพนักงาน สบพ. ร่วมจัดบูทนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 และ CMU Open House ครั้งที่6 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        

           Professor Pongruk Sribanditmongkol, M.D., Ph.D., President of Chiang Mai University, presided over the opening ceremony of the 24th Undergraduate Study Programs Exhibition.  

  On the occasion, Miss Varintorn Liamnak, Director of the Aviation Business Research and Development, gave a lecture and also introduced the study programs initiated by Civil Aviation Training Center (CATC) to students, together with CATC staff. CATC took part in the arrangement of exhibition booths in the 24th Undergraduate Study Programs Exhibition and the 6th CMU Open House in order to do the press released activity and to introduce the CATC’s training programs to high school students, as the guidance for further study in undergraduate level. The aforementioned Exhibition was held from November 7-8, 2019, at CMU Convention Center.        

 

 

***********************************************

  

 

 

         

ข่าวที่เกี่ยวข้อง