สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

http://www.rrm.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th

บทความที่เกี่ยวข้อง