ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ไม่ใช้งาน จำนวน 234 รายการ