สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ นางสาวอารยา ปัณฑวังกูร หัวหน้าแผนกกิจการนักศึกษา และ นางสาวณฐกันต์ ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนจาก สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 

CATC Participates in  23rd University Open House at Ubon Ratchathani University.

 

          On June 20-21, 2019 at Ubon Ratchathani University, Miss Nuttakan Tonpongpan, Head of Public Relations Department, representing CATC, participated in the 23rd university open house organized to promote and introduce CATC’s curricula and critetia for application to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation.

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง