สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                นางสาวณฐกันต์ ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร พร้อมพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการ​ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา และวิธีการรับสมัครเข้าศึกษาของสถาบันการบินพลเรืิอน ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

CATC Participates in 23rd University Open House in Konkaen.

             On January 17-18, 2019 at Khon Kaen International Convention and Exhibition Center (KICE), Miss Nuttakan Tonpongpan, Head of Public Relations Department and CATC staff participated in the 23rd university open house organized in coorperation with Konkaen University to promote and introduce CATC’s curricula and critetia for application to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation.

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง