สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และสยามนิทัศน์ 2018 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. และหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ

 

 

CATC Participates in 23rd University Open House and Siamnitat 2018.

 

 

            On November 27-29, 2018 at Siam University Sport Complex, CATC participated in the 23rd  university open house and Siamnitat 2018 to promote and introduce CATC’s curricula and critetia for application to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation. The aviation curricula offered by CATC were much interested by many participants.

 

 

 

***********************************************