สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            สถาบันการบินพลเรือน  ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของสบพ. ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

                        CATC Participates in the 23rd University Open House at Chiang Mai University.

             

            On November 8-9, 2018 at Chiangmai University auditorium, CATC participated in the 23rd university open house and 5th CMU open house to promote and introduce CATC’s curricula and critetia for application to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation.

 

 

***********************************************