สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

              สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดบูทนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของสบพ. ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง