สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

         วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นตัวแทนจาก สบพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 

                    CATC Participates in the 22nd University Open House at Ubon Ratchathani University.

              On November 8-9, 2018 at Ubon Ratchathani University, CATC participated in the 23rd university open house and 5th CMU open house to promote and introduce CATC’s curricula and critetia for application to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation.

The aviation curricula offered by CATC were much interested by many participants. Representing CATC in the opening ceremony was Miss Varintorn Liamnak, Director of the Aviation Business Research and Development Bureau.

 

 

***********************************************