สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของสบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ในโอกาสนี้ นางสาวณฐกันต์ ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทน สบพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 *********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง