สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     ด้วยกระทรวงดิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ May Series 2020 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum 2021, Healthcare Technology Summit 2021, Al & loT Summit 2021, Smart City Summit 2021 และ SME Smart Manufacturing 2021 เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2- ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์รชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

     ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aprilseries.com