สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ  และประธาน กรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กองทัพเรือ (กพอ.ทร. ) เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปี สำนักงานบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ อาคารกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ

 

********************************