สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

         นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

 

 

*********************************************